Det elitære kup

Vi som mennesker risikerer at lade verden gå i forfald, fordi vi er blevet mætte af illusionen om den herlige konkurrencestat, som et “elitært kup” har sat i søen, og nu fastholdes kursen af dem der har sat sig på magten.

 

Konspirationsteori?

Det her skriv, handler ikke om en konspirationsteori udført af de fæle DJØF’er. Det her handler om helt almindelig naturlig biologisk adfærd, udført af mennesker. Der er ingen der er gode eller onde. Det handler bare om mennesker; om hvordan vi behandler og driver rovdrift på hinanden. Det der udvander vores evne til at skabe sammenhængskraft.

Inden vi går rigtigt igang syntes jeg, at det er godt at starte med et lille smil på læben; noget der er Helt Normalt. Noget du kan have med dig i baghovedet, mens du læser dig vej igennem min oplevelse af verden.

Tilfældigvis har der i denne uge været to artikler fremme, der handler om dette emne. Det ene handler om Nyliberamismens konsekvenser set fra forskernes verden. Det andet handler om Borgerløn og en mulig løsning på fattigdomsproblemet.

Jeg vil i samme forbindelse gøre opmærksom på dokumentaren: The Culture High der i skrivende stund kan ses på Netflix. Heri medvirker; Howard Bloom, der bl.a. er kendt for sin viden om naturens hakkeorden, og Dr. Gabor Mate, der er kendt for sin viden omkring misbrug og den måde vi behandler misbrugere på. Filmens budskaber stikker langt dybere end det at ryge en bønne. Den handler også om menneskelig adfærd. Jeg blev selv overrasket den første gang jeg så den. Det er en rigtig øjenåbner.

kartoffel-e1460712817445

Den heldige kartoffel

Som vi lærte med artiklen “Kan man spise en database?” Så går det kun en vej, op! Og for hvert led i fødekæden er der nogen som skummer fløden. Enten rent økonomisk ved at øge omsætningen og dermed øge overskuddet; eller ved at sætte sig i et magtfuld sæde, hvorfra reglerne dikteres.

Opnåelsen af denne position, kræver som oftest en række papirer med de rette stempler på. Disse anskaffes ved at tilbringe en årrække på landets uddannelsesinstitutioner. Som i øvrigt, er finanseret af fællesskabets skatteindbetalinger. Man “vinder” dermed retten til at definere, hvad der skal sive ned gennem samfundets lag.

Førstnævntes vej til magten har to umiddelbare spor! Den “Selfmade” rute eller samfundets rute – det elitære spor.

Som sådan er der intet i vejen for disse to elitære gruppers arbejde; hvis dette afstedkommer nytteværdi for samfundet som helhed; arbejdspladser, eksport af varer, bedre miljø, skatteindtægter til vedligeholdelse af fællesskabets goder, som f.eks. hospitaler, skoler, veje o.s.v..

Der hvor problemet opstår, er når disse magtpositioner glemmer, hvorfor de kan sidde og skumme fløden. Husk, uden kartoffel ingen fancy database.

Ingen database, intet arbejde til håndværkerstanden, når de stakkels specialister kommer til kort, når hylden eller lampen fra IKEA skal sættes op.

Det jeg beskriver her, er ikke kun et kapitalistisk fænomen. Det hændte også i Sovjetunionen med det kommunistiske styre. Det om noget har historien vist os igen og igen; alle civilisationer kollapser før eller siden, når der ikke er balance i regnskabet – det er her begrebet sammenhængskraft kommer ind.

Det sker typisk ved at det hele bliver lidt for dekadent – for elitært. Tænk bare på Romerriget. “Man” glemmer dem der får hjulene til køre rundt, og der sker et oprør/forfald indefra, der fører til et sammenbrud.

Det at skabe økonomisk værdi, handler altid om at nogen forstår, at udnytte andres arbejdskraft til, at producere noget andre vil købe og den vej igennem skabe en værdi.

Et sammenbrud kan også ske ved påvirkning af ydre kræfter. Det er typisk slagsmål om adgangen til ressourcer eller misundelse; den klassiske disciplin: hvem har den største penis, hvem skal imponere hunnerne.

taber hinanden

Tro ikke at denne fintudviklede disciplin er forbeholdt den maskuline del. Den feminime gruppe excellerer denne disciplin lige så fænomenalt.

Historisk set har de været undertrykt, hvorfor der i det perspektiv ikke foreligger dokumentation i form af krigsberetninger, der er startet og udført af kvinder.

Men en tur forbi byens kødmarkeder en sen aften, en tur på ammestuecafe eller en tur forbi et af byens mange spejlblanke kontorer, hvor disse, til tider bedårende væsner,  opholder sig i dagtimerne, viser med al tydelighed at de også mestrer evnen til dramatiske konflikter. De også er underlagt biologiske tvangstanker om adgangen til de bedste foderpladser og forplantningspartnere.

Det er her, at naturen har givet os et evolutionært forspring, da vi dermed har set os i stand til, at underlægge os de fleste andre arter på planeten. Det er også den måde vi holder hinanden i skak på. Hakkeorden.

Prøv at kigge på trangen til det, at have et kæledyr. Vi tillægger dem menneskelige træk, gør dem til en del af familien, men det er os der bestemmer, hvad de skal have at spise. Vi holder dem indespærret, væk fra den natur de stammer fra. Nogen syntes også dyret skal have en pæn klud om halsen eller en “trøje” på. Lille Fido, kan jo ikke holde varmen selv, fordi vi mennesker har fremavlet en hund, der ikke har den nødvendige pels. Dermed skaber vi vores egen lille klub med sin særegne hakkeorden. Vi gør det uden at tænke nærmere over det. Det er os der bestemmer, styrer og kommanderer rundt med det her levende væsen, der accepterer sin livspræmis, sålænge den får noget at æde og har en flok at høre til. Men, hvem har givet os retten til det?

Det har vi selv, som du nok har regnet ud. Men den selvbestaltede ret til forvaltning af andres liv, er den begrænset til det at have et kæledyr? Er der andre steder, hvor vi udviser den samme adfærd?

Fik du ikke læst de to øverstnævnte artikler om henholdsvis: Nyliberalismens konsekvenser og Borgerløn, så er det et godt tidspunkt lige nu, inden du hopper videre.

 

Et klogt hoved

I nogen henseender kan denne adfærd muligvis være en fordel. F.eks. i krigssituationer eller i ynglen af de bedste gener.

Det er det, at vi har udviklet et klogt hovede, der gør at vi i dag står øverst i fødekæden; hvor al mening med livet har et fokus. Penge! Fordi penge giver os adgang til førnævnte forplantningspartnere og foderpladser.

Det er de samme handlingsmønstre, der går igen i alle led i fødekæden, men det er eliten, der har serveretten. Alle ved godt, at det er forkert, men ingen tør røre ved det, fordi de dermed risikerer at miste deres position i hierakiet.

Som udgangspunkt, er der intet galt i det biologiske fænomen. Det har trods alt givet os f.eks. computeren og førnævnte database, der i de fleste henseender er et fantastisk redskab, til at hjælpe os med at blive klogere. Den har også hjulpet med at overlade arbejdet til folket. Tænk bare på “services” som selvbetjening, tast selv, borgerservice m.fl..

Og databasen har samtidigt vist sig som et exceptionelt godt redskab til, at fastholde vores opmærksomhed, til den magiske glasskærm, vi alle syntes draget til på mystisk vis.

 

Statussymboler

Det igen er en måde, hvorpå man biologisk kan udsende de rigtige signaler. Ligesom med de rigtige tøjmærker, bil og bolig. Det er der heller ikke noget galt med i min verden. Hvis folk bliver glade af at bruge deres penge på det … så fred være med det!

Der hvor problemet opstår er, når det bliver brugt som markør i hakkeordenen, hvilket er tilfældet. Se bare i skolesystemet, med eksamen, karakterræs og nationale test. Se bare i udvælgelsesprocessen på Tinder og andre datingsapp. Der er endda en særlig en for smukke mennesker og for eliten. Det er et udskillelsesforløb, der kører hele tiden. Den samme mekanisme går igen, når det kommer til de “fremmede” eller konkurrende grupperinger – også mænd vs kvinder.

 

Slaverne i systemet

Igen det kan have sine fordele set fra et klassisk evolutionært udviklingsperspektiv, men … problemet er, at uden “slaverne” i systemet – ingen indkomst til eliten, og hvis “slaverne” ikke får nok, så vil nogen bryde ud. Nogen steder bliver det til revolutioner, hvis forholdene er de rette. F.eks. mangel på mad! I den “vestlige” del af verden, er det i højere grad bandekriminalitet vi slås med.

Hvis vi kigger på banderne, så er de faktisk rigtigt dygtige forretningfolk. De finder et marked, hvor der er god afsætning og en høj profit. Det giver motivation for den ekstremt høje risiko, der er forbundet ved at indtræde på markedet. Der er jo guld på gaden, der bare venter på at nogen hapser det.

Tænk sig et stort spild det er for fællesskabet, at de her dygtige “forretningsfolk”, ikke bruger deres evner til alles gavn.

 

Gøre sig til

Se bare på det, at gøre sig til overfor en mulig forplantningspartner. I princippet er det det, jeg gør nu med dette skriv. Nuvel muligvis med et mere nobelt udgangspunkt, der ikke handler om at rage til mig med økonomisk vinding for øje, men ikke desto mindre, i de dyriske hjernelag, sker det højst sandsynligt med udsigten til en mulig forplantning for øje.

Fodboldkulturen er et andet godt eksempel på vores mærkværdige biologiske adfærd. Særligt FCK og Brøndby-tilhængernes periodiske sammenstød, burde være nok bevisførelse – selvom mange nok vil hævde, at de ikke deltager i selve voldshandlingerne (krigen), så tænker de ikke gode tanker om deres “fodboldfjender”. Morbide jokes er en del af det spil: En god “klubnavn-fan” er en død “klubnavn-fan”. Det er menneskelig hakkeorden.

Det er en gruppe, der prøver at underlægge sig en anden gruppe. Det er en “elitær” proces. Og vi lærer vores børn, at det er helt okay – fordi det er jo bare noget vi leger. Det er, hvad jeg tidligere har kaldt menneskelig dårskab.

Hvis et individ ikke bliver accepteret i fællesskabet og bliver mødt med anerkendelse, så søger det de behov dækket andetsteds – og dermed opstår subkulturer. For det meste med et ganske spændende og meget fredeligt udkom. Noget der måske senere kan bidrage positivt til det store fællesskab.

Men nogen gange sker det vi helst vil undgå. F.eks. opstår der ekstremistiske bevægelser, på begge fløje. Det handler grundlæggende ikke om politik, men igen om at opnå en plads under solen. Det handler om angsten for at blive fremmedgjort, og dermed risikere at blive overflødig og fremstå som en ligegyldig eksistens, der intet formål tjener. Dermed trues individet på dets primære funktion der lever i enhver organisme. Overlevelse.

Det er det samme mønster, der går igen med banderne – uanset om de kører i Audi eller på motorcykel – og uanset om de bor på Strandvejen eller på Nørrebro.

 

En plads under solen

Har man først opnået en plads under solen, så forsvares den nidkært og alt efter hvilke “værktøjer” man har fået med sig gennem livet, så sker det med voldelige, juridiske eller økonomiske midler.

Se bare hvordan de andre dyr på planeten forsvarer deres afkom og foderpladser. Hvorfor skulle vi som mennesker være så meget anderledes – og har du først noget at miste, så viger det moralske kompas til fordel for udsigten til egen økonomisk vinding, hvad enten det er et tab man garderer sig i mod eller en mulig gevinst.

Det er meget få individer, der er i stand til at modstå “naturens” kald. Og så kan vi, fordi vi har et udviklet sprog, kalde det ting som; magt, indflydelse, penge eller status. Det går altsammen ud på en ting. Overlevelse og derefter forplantning – det hele finanseret af penge.

 

Det evolutionære spring

Det er det evolutionære trin vi har foretaget os i nyere tid. Pengene først og derefter … livet, der skal leves indtil vi dør.

Utopisk, er min drøm måske, men det jeg håber en dag vil ske er, at vi vedtager de nødvendige love og regler, der skal til for at adfærdsregulere menneskedyret, med læren i baghovedet om at regler og lovgivning kun nytter i det omfang, at det giver mening for folket at overholde dem.

I min verden handler det ikke om hvilken religion eller kultur den enkelte tilhører. Det handler om at erkende og dermed erindre, at vi grundlæggende er nogle fantastiske bæster, der nogen gange kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt – men for det meste er vi hamrende egoistiske.

Vores uddannelsessystem gør i dag sit til, at det kun bliver værre med tiden. Der er mange mennesker, der står og kræver ind med et fint eksamensbevis – og alligevel formår de knapt nok at koge et æg.

Revolutioner opstår, når dem der har nøglen til fælleskassen, glemmer, hvor pengene kommer fra. Penge; for at gentage mig selv, kommer ved at nogen får en god ide og finder nogen til at udføre det grove arbejde.

 

En lukrativ forretning

Set med naturens øjne vil det for nogen arter, være naturligt at skille sig af med dem der er for svage, mens andre formår at yde omsorg for hinanden.

Mennesket er det eneste dyr, der har formået at gøre det; at yde omsorg for andre, til en lukrativ forretning. Se bare hvordan vi behandler de arbejdsløse, de nedslidte, flygtninge. Straks kommer der en hel hær af vellønnede individer, der kan lukrere på at administrere og drive de stakler, der er havnet i systemet, rundt i manegen – i stedet for at hjælpe dem der hjælpes kan, med at blive selvforsørgende, og give dem der ikke selv kan, mulighed for at opnå et anstændigt og værdigt liv.

 

Mere hakkeorden

Gymnasie reformen er endnu et pragteksemplar på det elitære kup. Igen afledte biologisk processer, der tjener det formål at holde nogen nede og andre oppe. Men hvordan det? Jo gymnasiet er den dør du skal igennem, hvis du ønsker adgang til de videregående uddannelser.

Er du muslim? Er du racist? – Er du kødspiser? Er du veganer? Er du cand.polit.? – Er du renovationsmedarbejder?

Vi kategoriserer alle ting og giver hinanden stempler og titler. Det skaber et os og dem. Mig vs. dig. Når visse personer bruger kræfter på, at gøre andre opmærksomme på komma- og stavefejl, så er det, som oftest, igen et spørgsmål om at placere hinanden i en hakkeorden. Det er en naturlig biologisk proces. Det er i min verden, en indbygget systemfejl hos Moder Jord, og vi som mennesker kan lære at blive mere bevidste om de mønstre og dermed forhåbentligt lære, at behandle hinanden bedre.

Et rigt og velfungerende samfund er kendetegnet ved at have en god sammenhængskraft, og det har vi ikke, når vi hele tiden slår hinanden oven i hovedet med statussymboler, hierakiske placeringer, trofæer, titler, love, regler, paragraffer og rigide retningslinier, som vi bruger til at bekrige hinandens positioner med.